Krikščionybės kronika

Krikščionybės kronika

Krikščionybės kronika /

 

[Uwe Birnstein … et al.. - Vilnius : Vaga, [1999]. - 464 p. : iliustr., faks., žml. ; 30 cm. - Versta iš: Chronik des Christentums. München : Chronik Verl., 1997. - ISBN 5-415-01429-2

ŠALTINIS A (Iš knygos „Krikščionybės kronika“) Otonas I davė priesaiką, kuria jis pripažįsta popiežiui valdžią Romoje ir užtikrina įpareigosiąs būsimąjį Italijos karalių, savo lenininką, ginti Šventąjį kapą ir popiežių nuo Romos priešų. <...> Kartu Otonas I užsitikrina teisę daryti įtaką Bažnyčiai. Jis skiria vyskupus ir imperijos abatus <...> Bažnytiniai rinkimai tampa grynu formalumu.  ŠALTINIS B (Iš knygos „Krikščionybės kronika“) Karaliaus investitūros teisė leidžia <...> karaliui Henrikui III laikyti save aukščiausia dvasine ir pasaulietine valdžia, atstovauti Kristui žemėje. Jis vadina save „karaliumi ir kunigu, Kristaus vietininku“.  ŠALTINIS C (Iš Grigaliaus VII paskelbto dokumento)2. Tiktai Romos vyskupas gali būti vadinamas visų vyskupu.8. Tik jis vienas gali naudotis imperatoriaus valdžios ženklais.9. Vien popiežiaus kojas turi bučiuoti visi kunigaikščiai. <...>10. Jam leista nušalinti imperatorių. <...>11. Jo sprendimais niekas neturi abejoti, tik jis vienas gali atmesti visų sprendimus.  ŠALTINIS D (Iš Frydricho Barbarosos manifesto) Karalystė ir imperija mums duota iš Dievo. Jeigu kas skelbia, kad imperatoriškąją karūną mes gavome iš senjoro popiežiaus malonės, tas prieštarauja dieviškajam planui.  ŠALTINIS E (Iš Inocento III kalbos) Kaip Dievas, visatos Kūrėjas, sukūrė du didelius šviesulius danguje, vieną didesnį, kuris turėjo valdyti dieną, ir mažesnį – valdyti naktį, taip Jis ir Katalikų bažnyčioje, kuri čia simbolizuoja dangų, nuskyrė du valdovus: vieną aukštesnį – sieloms, kitą žemesnį – kūnams <...> Tai popiežiaus autoritetas ir imperatoriaus valdžia. Ir kaip mėnulis savo šviesą gauna iš saulės ir todėl yra mažesnis <...> taip ir karaliaus galia visą blizgesį gauna iš popiežiaus autoriteto.  ŠALTINIS F (Imperatoriaus Henriko II karūnavimas)

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb