Skapiškis

Skapiškis

Skapiškis : senovė ir dabartis / [vyriausioji redaktorė sudarytoja Aušra Jonušytė]. - Vilnius : Versmė, 2019. - 1086, [2] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. ; 27 cm. - (Lietuvos valsčiai ; kn. 37). - ISBN 978-609-8148-79-4 (įr.)

Į šį leidinį sudėti duomenys ne tik apie minėtus įvykius, bet ir apie Skapiškio geologinį pamatą, krašto augalus ir gyvūnus, valsčiaus dirvožemius ir jų savybes, archeologinius radinius.

Tyrinėti Skapiškio dominikonų bažnyčios dailės kūriniai, Skapiškio parapijos dvasininkų ir parapijiečių veikla. Apžvelgta sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra, Skapiškio seniūnijos kryždirbystės paminklai. Nagrinėtos Skapiškio parapijos bažnytinės šventės XX amžiuje, Skapiškio kalvarijų apeigos ir muzika, skapiškėnų instrumentinio grojimo tradicija. Leidinyje rašoma apie Suomijos gvardiją ir jos kareivių likimą, jų atminimo įamžinimą.

Monografijoje „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ ir žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo, ir jos likimas šio karo pradžioje. Apžvelgtos vietos, susijusios su pokario metų partizaniniu judėjimu ir jų vadais, tremtinių likimas ir kiti miestelio gyvavimo periodai.

Ruošiant spaudai leidinį daug naudingų patarimų ir pasiūlymų pateikė akademikė habil. dr. Irena Regina Merkienė, profesorė dr. Genovaitė Dručkutė, profesorius dr. Jonas Minkevičius, dr. Vytas Mašauskas, dr. Dalia Klajumienė, dr. Gediminas

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb