Tarp meninės kalbos ir gramatikos

Kniūkšta, Pranas

Tarp meninės kalbos ir gramatikos

Tarp meninės kalbos ir gramatikos / Pranas Kniūkšta. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2017. - 178, [1] p. ; 25 cm. - ISBN 978-609-411-191-4 (įr.)

  Knygos "Tarp meninės kalbos ir gramatikos" pavadinime minimi iš pirmo žvilgsnio skirtingi, bet iš esmės susiję dalykai - meninė kalba ir gramatika. Pirmasis rodo, kad nagrinėjama meninė, tai yra grožinės literatūros kalba, antrasis - kad jos nagrinėjimas, be kitų dalykų, susijęs ir su gramatika. Knygoje bandoma jungti lingvistinį ir literatūrinį kalbos supratimą. 

   Į rinkinį "Tarp meninės kalbos ir gramatikos" sudėti nuo 1968 iki 2016 metų parašyti straipsniai. Iki 1981 metų parašyti straipsniai išspausdinti tais metais išleistoje knygutėje „Rašytojas ir žodis", šeši anos knygutės rašiniai perkelti į šią knygą. Pridėti septyni knygutėje nespausdinti straipsniai, iš jų keturi išspausdinti įvairiuose leidiniuose, trys parašyti būtent šiam leidiniui: „Meninė kalba su kalbotyros prieskoniais" - apie Henriko Algio Čigriejaus novelių rinktinę, „Poezijos pavasario" įvairybės ir keistenybės" - apie „Poezijos pavasario" 2015 metų almanachą, „Žodžių atspalviai eilėraščių ir neeilėraščių poezijoje" - apie Ramutės Skučaitės poeziją.
   Rašiniai į knygą sudėti pagal tematiką ir nagrinėjamų klausimų pobūdį. Pirmiausia pateikiamos platesnės apžvalginės publikacijos, po jų eina atskirų poezijos kūrinių ir atskirų poezijos knygų aptarimai, dar toliau straipsniai apie prozos kalbą ir apie konkrečias prozos knygas.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb