„Nasze ukochane Wilno..."

„Nasze ukochane Wilno..."
Z okazji minionego Święta Niepodległości Polski oraz obchodzonego w tym roku na Litwie Jubileuszu 700-lecia Miasta Wilna uczniowie klasy 10a wraz z nauczycielką języka polskiego panią Marzeną Juchniewicz przy współpracy bibliotekarki pani Barbary Wodejko zorganizowali zajęcia z języka polskiego pt. „Nasze ukochane Wilno...", które miały na celu rozwijanie zainteresowania historią oraz współczesnością Polski i Litwy, uczczenie Dnia Niepodległości Polski i Jubileuszu 700-lecia Miasta Wilna. Uczestnicy spotkania recytowali wiersze polskich poetów o Wilnie, śpiewali polskie piosenki patriotyczne, oglądali filmiki i prezentacje o Wilnie, a także o wspólnych dziejach Polski i Litwy. Na zakończenie zajęć młodzież wykonała prace plastyczne pt. „Pocztówka z Wilna”.