Wydarzenie poświęcone jest Narodowemu Tygodniowi Bibliotek Litewskich

Wydarzenie poświęcone jest Narodowemu Tygodniowi Bibliotek Litewskich

23 kwietnia 2024 r. w Bibliotece Publicznej samorządu rejonu solecznickiego odbyło się wydarzenie z okazji Narodowego Tygodnia Bibliotek Litwy. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klasy V Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Dzieci zostały pokrótce zapoznane z historią i działalnością biblioteki, zapoznały się z działami bibliotecznymi, a także dowiedziały się o wydarzeniach, datach i osobach związanych z istnieniem tej instytucji. W toku spotkania przedstawiona była specifika pracy biblioteki, różnorodne usługi i wydarzenia promujące zainteresowanie książką i kreatywność. Oglądając przygotowane slajdy, uczniowie Gimnazjum przekonali się, że biblioteka to nie tylko książki, to miejsce wielu różnorodnych wydarzeń – prezentacji książek, różnorodnych wystaw, zajęć edukacyjnych, wycieczek, upamiętnień ważnych dat. Następnie uczestnicy usłyszeli o największych i najbardziej imponujących bibliotekach na Litwie i na świecie. Piątoklasiści zachwycali się wspaniałymi formami architektonicznymi, projektami, wystrojem przestrzeni i niezwykle bogatymi księgozbiorami. Wkrótce rozpoczęła się mocno ujmująca część wydarzenia, podczas której uczniowie mogli zobaczyć sprzęt i robotykę w bibliotece. Na spotkaniu zaprezentowano LEGO WeDo 2.0, czyli zestaw LEGO Mindstorms. Uczniowie szkół średnich zapoznali się także z bezzałogowym statkiem powietrznym, narzędziem do obróbki obrazu i materiału wideo – kamerą 360 stopni oraz innymi akcesoriami do pracy. Uczniom zaprezentowano sprzęt brajlowski i drukarkę 3D. Okulary do wirtualnej rzeczywistości cieszą się dużym zainteresowaniem. Biblioteka cieszy się z pozytywnych emocji uczniów i nie może się doczekać ich powrotu.