Zapusty

Zapusty

11 lutego 2024 r. filie Biblioteki Publicznej samorządu  rejonu solecznickiego w Sałkach Wielkich, Gierwiszkach, Trybańcach  i Czużakompiu  wspólnie zorganizowały Zapusty, które odbyły  się przy bibliotece w Czużakompiu. Na dziedzińcu biblioteki uczestnicy zebrali się, aby odprowadzić  zimę. Uczestnicy chętnie wykonywali maski zapustowe, grali w ciekawe gry, tańczyli, śpiewali i dobrze się bawili.