Nerimas

Skårderud, Finn

Nerimas

Nerimas : klajonės po modernųjį Aš / Finn Skårderud. - 3-ioji laida. - Vilnius : Tyto alba, 2017. - 501, [1] p. ; 22 cm. - ISBN 978-9986-16-750-1

Regisi, kad nerimas yra tapęs pamatine daugelio iš mūsų sielos būsena: nerimaujame dėl ateities, dėl vaikų ir artimųjų, dėl savęs - kad esame ne tokie, kokius mus nori matyti, kad kažko nesugebame ar nepateisiname kieno nors vilčių. Visa apimantis nerimas, anot Skarderudo, gali būti skirstomas į kūno, proto, dvasios, tarpusavio nerimo rūšis. Nuolatinis noras būti pripažintiems, meniškasis narcisizmas, protingo vaiko nerimas, gėdos ir baimės analizė, nemiegantieji nerimautojai ir daugybė kitų nerimo ir nerimaujančiųjų aspektų šioje knygoje įvardijama, pasitelkiant teorinę kalbą ir mokslines įžvalgas. Tačiau drauge - tai ir romanisto plunksnos verti siužetai apie Kafką, Strindbergą, Džakometį, pacientų istorijos susipina su Rilkės, Freudo, Julios Kristevos ar Susan Sontag mintimis. „Nerimas. kelionės po modernųjį Aš" - tai kolektyvinė visuomenės ir kiekvieno mūsų sielos studija, paremta ir autoritetais, ir autoriaus pacientų išgyvenimais. Tai studija, padedanti pažvelgti į pačias nerimo gelmes, kad iš jų išnirtume saugesni ir ramesni.

Šalčininkų rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Vilnijos vartai
Prisijungusi Lietuva
epaveldas
interaktyvi
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
lnb